Make your own free website on Tripod.com

ממציא הכדורעף
בשנת 1895 המציא מנהל ימק"א, ויליאם מורגון, את משחק הכדורעף
                 מטרתו הראשונה הייתה לייצר משחק אשר מיועד לקשישים ואשר
מותאם ליכולתם הפיזית, משחק אשר לא יהיה כרוך במאמץ רב, בריצה
מהירה ורבה ושהיריבים לא יבואו לידי התנגשות. המשחק הופיע
לאחר המצאת משחק הכדורסל, ולכן השתמש מורגן למשחקיו בכדור
.הכדורסל וברשת של טניס
.תחילה הייה המשחק נפוץ אך ורק באמריקה וז הופץ בשאר העולם
  
  

כדורעף
.את המשחק המציא האמריקני, ויליאם מורגן בשנת 1895
כמו משחקי ספורט אחרים שמקורם בארצות-הברית מלפני מלחמת
העולם הראשונה, הפיצו אנשי צבא האמריקנים את משחק הכדורעף
ביבשת אירופה, בהגיעם לשם ביימי המלחמה. בתחילה הייה משחק
הכדורעף משוחק עם כדור כדורסל ורשת טניס, לאחר שנים התפתח
המשחק והחלו לשפר את צורת המשחק, את רשת הטניס החליפה
רשת הכדורעף תקנית, את הכדורסל החליף כדור כדורעף אשר הייה
יותר קל ומחומר שונה (עור או גומי) וכמוכן הומצאו חוקים
.מוגדרים למשחק שתפס תאוצה


הכדורעף בישראל
הכדורעף הגיע לארץ קצת לפני שנת 1939 ואז החל משנה זו
.החלו להתקיים תחרויות
.את המשחק הביאה לארץ התאגדות הפועל
כבר בשנת 1949 הייתה כוונה לשלוח את שחקני הנבחרת אשר
,היו מורכבים בעיקר מתלמידי המוסד החינוכי במשמר העמק
,להשתתף באליפות העולם הראשונה בכדורעף בפראג
אך בגלל איחור בקבלת הויזות הצ'כיות לא השתתפה המשלחת
.בתחרות
ב-1952 השתתפה הנבחרת באליפות העולם השניה שנערכה
.במוסקבה והגיעה בה למקום ה-10 מתוך 11 קבוצות