Make your own free website on Tripod.com

המסירה העילית
 
.העלית משמשת בעיקר להגשה
עמידת מוצא - פישוק ברוחב הכתפיים, רגל שמאל בחצי כף רגל
לפני רגל ימין. ברכיים מכופפות, מרפקים מכופפים, מקורבים
לצלעות. אצבעות הידיים פרושות, קצת מכופפות וחזקות (לא
רפות ולא מתוחות). כפות היידים יוצרות צורה מעוגלת כמו
.חצי גביע, האגודלים מופנים אל הפנים
 
אופן הביצוע: המסירה מתבצעת בכריות האצבעות לאחר ישור
ברכיים ויישור המרפקים. המגע עם הכדור נוצר מעל המצח
.לפני יישור המרפקים, כאשר המבט מופנה לפנים ולמעלה
 
סחיבת הכדור
הסיבה: כפות הידיים אינן מוחזקות במצב נכון בזמן הנגיעה
.בכדור, התנועה מתחילה מגובה נמוך מידי, כלומר לא מעל הראש
 
מסירה עלית הכריעת ברך
בשנים האחרונות משחק הכדורעף נעשה מהיר יותר ויותר ולכן
השחקנים שואפים ליפול פחות, כדי לגשת למלא את תפקידם
.הבא לאור המסירה
להבדיל ממסירה עילית, כאן השחקן משתמש אך ורק ביישור
המרפקים כדי למסור את הכדור. במסירה זו השחקן יכנס
.אל מתחת לכדור תוך כריעת ברך
 
מסירה עילית בקפיצה
.הגשה זו משמשת בשביל להטעות את היריב
כאשר המגיש קופץ ואז מגיש יש לו את האפשרות להגיש או
.להפתיע את הקבוצה היריבה ולעשות חור או להנחית
הדבר גורם לבלבול בקבוצה היריבה וכמו כן למשיכת
.תשומת הלב של החוסמים
 
אופן הביצוע: השחקן קופץ לכדור כאשר מרפקיו מכופפות ואז
.מגיש את הכדור או מאיים על הקבוצה היריבה
 
קבלת תחתית
 
.הקבלה התחתית שימושית בעיקר בקבלת מכות פתיחה ובהגנה
הכדור שבא ממכת הפתיחה עובר מסלול ארוך, אין לו עוצמה
רבה וזוית הירידה אינה חדה. לכן העמידה בזמן הקבלה לא תהיה
.נמוכה מדי ותאפשר תנועה במידה והכדור ישנה את מסלולו
הכדור שבה עם סיום התקפה, למשל הנחתה, עובר מסלול קצר
יותר ועוצמת החבטה משתנה: החבטה יכולה להיות חזקה מאוד
או חלשה מאוד זווית הירידה של הכדור חדה הרבה יותר וזמן
התגובה קצר מאוד. לכן העמידה בזמן הקבלה צריכה להיות
נמוכה יותר, כדי שנכנס אל מתחת למסלול הכדור. בעל הקבלה
פישוק הרגליים גדול מרוחב הכתפיים. האגן נמוך כמו במצב
ישיבה על כסא, נמוך מאוד בעת משחק הגנה וקצר יותר גבוה
.בעת מכות הפתיחה
:כאשר מצמידים ידיים לקבלת הכדור יש לשים לב לשלושה דברים
.א. שתי הידיים צריכות להיצמד באותו גובה
ב. ההצמדה צריכה להתבצע במהירות ובדייקנות וצריכה לאפשר
שיני מהיר של מצב הידיים מקבלה לבלימה, במידה ומבצעים
.גלישה או גילגול
ג. רק כאשר הכדור קרוב לידיים יש להצמיד אותם, אין להכין
.אותם מראש ולרוץ איתם מאחר והדבר יאט את הריצה
 
מרכז הכובד נוטה בעת משחק הגנה לפנים. המגע עם הכדור
,מתבצע בחלק הפנימי של האמה, לבין מיפרק שורש כף היד
.היות ושם שטח המגע עם הכדור גדול
 
אופן הביצוע: השחקן מתרומם אל הכדור. הידיים ישרות קדימה
וכמעט ואינן נעות, כאשר התנועה באה מכיוון הברכיים כאשר
.השחקן מתרומם ממצב הישיבה למצב העמידה בעת הקבלה
 
גלגול כתף
גלגול כתף מיועד לקבלת כדורים קשים שלא שלא ניתן לקבלם
.בכריעת ברך. את הקבלה ניתן לבצע עם שתי יידים או עם יד אחת
מומלץ עם שתי הידיים מאחר והדבר מאפשר לכוון את
.הקבלה טוב יותר
 
,אופן הביצוע: לוקחים צעד קדימה לכיוון מקום נפילת הכדור
.נכנסים עם שתי ידיים אל מתחת למסלול הכדור
מבצעים בלימה על הירך, מתגלגלים ומניפים את הרגליים
לאחור דרך הכתף המנוגדת לכיוון הצעד הראשון. לאחר
.הגלגול השחקן מגיע למצב עמידה
הערה: לאלה מבינכם שאין ידע בכדורעף קצת קשה להבין
את התרגיל, אך התרגיל לא מסובך כל כך אולי קשה
.להסביר אותו אך הוא פשוט ויעיל
 
הגלישה
הגלישה באה כתחליף לזינוק. הזינוק יצר בעיות רפואיות בגלל
:אופן ביצועו
.א. לחץ כבד באזור הכתפיים כתוצאה מהבלימה
ב. הקשתה מוגזמת של עמוד השידרה כתוצאה מבלימה
.בזווית גבוהה מידי
.בגלישה אין בלימה במקום ולכן אין עומס על איזור הכתפיים
הקפיצה לכדור הרבה יותר שטוחה והיו ואין בלימה, אין
.הקשתת הגב
 
אופן הביצוע: מזנקים אל הכדור מעמידים מוצא נמוכה, כשרגל
אחת קצת לפני השנייה. הקבלה היא קבלה תחתית בשתי או
ביד אחת. לאחר הקבלה מתבצעת בלימה ריגעית על כפות
הידיים ומיד לאחר מכן באה הבטן במגע עם הריצפה, הידיים
עוברות לצידי הגוף כדי למנוע פגיעה במיפרק היד. הסנטר
גבוה, ברגע נגיעת איזור הבטן בריצפה, מתקפלות הברכיים
.והשוקיים מתרוממות כדי למנוע פגיעה בברך ובקצות הבהונות
הערה: מי שלא יודע לבצע את תרגיל זה מומלץ להיעזר במאמן
מוסמך מאחר וגלישה לא נכונה יכולה לפגוע באופן חמור
!!!בברכיים ובאיזורים אחרים בגוף
 
ההנחתה
 
את ההנחתה ניתן לחלק לשני שלבים: ההרצה וההינתקות 
.מן הקרקע, השהייה באוויר ועבודת הידיים והחבטה בכדור
 
ההרצה
 
ההרצה מורכבת משני צעדים: הצעד הראשון שהינו קטן
יחסית והמהיר והצעד השני שהינו צעד גדול, המתחיל עם
הנחתת העקב, דבר המבטיח את המשך התנועה המהירה
.בכיוון לפנים -  מעלה
 
אופן הביצוע: הצעד האחרון של פעולת ההנחתה מתחיל עם
.הנחת העקב כף הרגל. באותו רגע שתי הידיים נעות לאחור
בהמשך תצורף הרגל השנייה, בערך חצי כף רגל מאחורי
.הרגל הקידמית וברוחה המותניים
 
השייה באוויר ועבודת הידיים
 
בזמן המעוף, הגוף נוטה קלות לאחור והיידים מונפות למעלה
ברוחב הכתפיים. היד השמאלית (אצל ימניים) מורמת עד גובה
הראש והיד הימנית חובטת, נמצאת בקו ישר עם הכתפיים כשהיא
.קצת מכופפת. החבתה בכדור מתבצעת כמה שיותר גבוה
בזמן החבטה יש להפוף את כף היד (מלמעלה למטה). אם לא
תהייה הפיכת כף יד רוב הסיכויים שהכדור יעוף אל מחוץ
.לתחומי לתחומי המגרש
 
מכת פתיחה
 
.מכת הפתיחה היינה יסוד חשוב ביותר במשחק הכדורעף
מכת הפתיחה נועדה לא רק לפתוח משחק, אלא משמשת גם
כאמצעי התקפה, וככל שמכת הפתיחה טובה יותר, כן יתקשה
היריב לבנות התקפה יעילה. מכת הפתיחה מהווה יסוד יחיד
.המתבצע ממצב מנוחה והשימוש בה צריך להיות יעיל
עם העדפת הקבלה התחתית, עברו משימוש במכת פתיחה
.בעלת עוצמה גדולה למכת פתיחה "צפה" היעילה יותר
 
מכות פתיחה תחתית
עמידת מוצא: נמוכה, רגל שמאל לפנים והפנים כלפי הכיוון
.שאליו רוצים להוציא את מכת הפתיחה. היד החובטת ישרה
כף היד פתוחה חזק כלפי חוץ וחובטים בכדור בחלק הקשה
.של כף היד. הכדור מוחזק ביד השנייה באלכסון מול היד החובטת
 
אופן הביצוע: הכדור המוחזק נעזב או נזרק קלות מול היד
.החובטת. הגוף עולה והיד החובטת באה מאחור וחובטת בכדור
 
הערות
א. אם נפנה כלפי המגרש, יעוף הכדור הצידה אל מחוץ למגרש
או אל היריב אשר נמצאבאלכסון דבר אשר יגרום ליריב לראות
את הכדור הרבה יותר זמן ולהתכונן הרבה יותר לקראת
.הקבלה לכן כדי לעמוד ישר
.ב. זקירה לא טובה ליד החובטת תגרום למכת פתיחה לא טובה
זריקה קרובה מדי תגרום לקיפול היד והכדור יעוף למעלה
.וייתן ליריב הרבה זמן קבלה פשוטה
.ג. קיפול היד יעיף את הכדור הצידה עם כיוון היד
 
צידית
.עמידת מוצא: הכתף מופנית לרשת, כשהיד החובטת כלפי חוץ
 
אופן הביצוע: הכדור נזרק מול הרגל הקדמית. היד החובטת
מבצעת תנועה סיבובית ומכה בכדור קצת למטה מקו האמצע 
.של הכדור
 
הערות
אם תפגוש את הכדור מוקדם מדי, הכדור יעוף החוצה לצד
ימין. אם תפגוש את הכדור מאוחר מדי הכדור יעוף החוצה
לצד שמאל. בשיטה זו מומלץ לא להשתמש בליגות הגבוהות
אלא בליגות לכדורעף חופים כאשר הרוח מזיזה את הכדור
מאחר והכדור מגיע לגובה גבוה יחסית למכות פתיחה אחרות
.ובכך להקשות על היריב המקבל
 
עלית חזיתית
עמידת מוצא: גבוהה. פישוק ברוחב הכתפיים, רגל שמאל מלפנים
.(אצל ימניים), הפנים לכיוון אליו רוצים להכות את מכת הפתיחה
 
אופן הביצוע: זורקים את הכדור בשני ידיים לפני הגוף לגובה של
חצי מטרמעל הראש. עם הזריקה הידיים עולות כלפי מעלה והגב
נוטה לאחור. היד החובטת עולה מכופפת מעט מעל הכתף ונעה
לפנים בתנועה סיבובית, כאשר ציר התנועה הוא הרגל הקידמית
שמאל (אצל הימניים). היד מתיישרת מהמפרק וכף היד פתוחה
.ורפויה, חובטת בכדור קצת למעלה מקו האמצע
.הפיכת כף היד ומקום הפגיעה בכדור יקבע את מסלולו
 
מכת פתיחה - צפה
מעוף הכדור במכת פתיחה "צפה" משתנה בצורה משמעותית בחלק
האחרון של המעוף ואינו ניתן לחיזוי על המקבל ועקב כך גורר קבלה
קשה ובעקבותיה התקפה חלשה. הסטייה בזמן המעוף נעשית
.בפתאומיות ויכולה להתבצע בכל המישורים
 
מכת פתיחה "צפה" חזיתית
עמידת מוצא: המכה עומד בפישוק ברוחב הכתפיים, רגל שמאל לפנים
אצל הימניים ורגל ימין במרחק של כף רגל מאחור. הוא יפנה לכיוון
אליו הוא מתכוון להגיע עם הכדור. הכתף של היד החובטת נמצאת
מאחור והיד מורמת וכפופה מעט. כף היד פתוחה והאצבעות מתוחות
.לאחור. הכדור יוחזק ביד ביד הלא פעילה, המושטת לפנים מול היד המכה
 
אופן הביצוע: מגישים את הכדור בערך חצי מטר מעל הראש, מול היד
החובטת. מנעים את היד השנייה בתנועה סיבובית כלפי הכדור ואז
.פוגעים עם כרית כף היד באמצע הכדור תוך יישור המפרק
.כל מכה שאינה באמצע הכדור תיצור תנועה סיבובית של הכדור
 
 
 
.לעמוד הקודם לחץ כאן